Εμπιστευτική καταστροφή εγγράφων
και λοιπών αναλώσιμων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ασφαλής καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, αφορά μια εξειδικευμένη δραστηριότητα της εταιρίας "ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., εταιρίας με μεγάλη εμπειρία στον εξοπλισμό εταιριών ανακύκλωσης.

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες εφάμιλλες με αυτές των χωρών που ηγούνται και ορίζουν τα πρότυπα ασφαλείας, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία.
Το όραμά μας για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας αντικατοπτρίζεται στις εγκαταστάσεις μας η ασφάλεια των οποίων ξεπερνά τα πιο αυστηρά στάνταρ.

Έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό απαραβίαστο φρούριο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, ένας φιλικός χώρος επισκεπτών σας παρέχει την δυνατότητα να επιβλέπετε την ασφαλή καταστροφή των εγγράφων σας..

Βασιζόμαστε σε τεχνογνωσία και τεχνολογίες αιχμής για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε βιομηχανικό εξοπλισμό των πιο γνωστών και πιστοποιημένων γερμανικών οίκων για να σας προσφέρουμε εγγυημένη ασφάλεια.

Το προσωπικό μας διακρίνεται για την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα του, καθώς και για την φιλικότητα και διάθεση να σας εξυπηρετήσει. Είναι εκπαιδευμένο τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στις εγκαταστάσεις των εταιριών κατασκευής του εξοπλισμού μας.

Τα κατεστραμμένα υλικά οδηγούνται αμέσως σε αναγνωρισμένες εταιρείες ανακύκλωσης για περαιτέρω επεξεργασία όπως η πολτοποίηση και δημιουργία νέων υλικών.
Για εμάς την ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, η ανακύκλωση δεν είναι μία οικονομική δραστηριότητα αλλά αυτοσκοπός και η συμβολή μας για την επίτευξη των στόχων της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύμφωνες τόσο με με τα πιο αυστηρά διεθνή στάνταρντς όσο και την Ευρωπαϊκή αλλά και Ελληνική νομοθεσία.


1. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ

Έχουμε διαμορφώσει μια υψίστης ασφαλείας εγκατάσταση προστατευμένη με τα πιο σύγχρονα παθητικά και ενεργητικά συστήματα ασφαλείας για να σας διασφαλίσουμε το απαραβίαστο των δεδομένων σας.

Οι εγκαταστάσεις μας βιντεοσκοπούνται και φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως από επαγγελματική εταιρία φύλαξης (security).

Χρησιμοποιούμε τους πιο εξελιγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς τεμαχιστές γερμανικής τεχνολογίας για να σας διασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα τεμαχισμού και καταστροφής.

Οι τεμαχιστές μας έχουν την δυνατότητα κοπής σε διαφορετικούς βαθμούς ασφαλείας ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας των δεδομένων σας.

Επιτυγχάνουμε υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας και κάνουμε απίθανη την επανασύσταση των δεδομένων σας. Τα δεδομένα σας μετά την καταστροφή οδηγούνται αμέσως στις αντίστοιχες εταιρείες ανακύκλωσης.

2. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Όταν για τα αρχεία σας απαιτείται ο υψηλότερος βαθμός προστασίας την οποία μπορούν να σας εξασφαλίσει μόνο η ασφάλεια των εγκαταστάσεων σας τότε έχουμε τη λύση με τις κινητές μονάδες τεμαχισμού.

Οι κινητές μας μονάδες αποτελούνται από τεμαχιστές γερμανικής τεχνολογίας τύπου cross – cut με ενσωματωμένο δεματοποιητή. Τα αρχεία αναμειγνύονται τόσο πριν όσο και μετά τον τεμαχισμό για να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να ανασυσταθούν. Τα δέματα συσκευάζονται αυτομάτως σε νάιλον σάκους για να εγκαθίσταται αδύνατος ο διασκορπισμός τους κατά τη μεταφορά και για να εξασφαλιστεί η καθαρότητα του χώρου τεμαχισμού και του χώρου αποθήκευσης.

Οι κινητές μονάδες μπορούν να επιτύχουν υψηλό βαθμό ασφαλείας εξασφαλίζοντας το απόρρητο στα ιδιαίτερα ευαίσθητα και εμπιστευτικά αρχεία σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αναζήτηση:
Ευχαρίστως να σας απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με την καταστροφή δεδομένων και των διαδικασιών που ακολουθούνται (τον τρόπο με τον οποίο γίνονται).Με την βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας μπορείτε να εξακριβώσετε σε ποια κατηγορία προστασίας ανήκουν τα δεδομένα σας καθώς και σε πιο επίπεδο ασφαλείας πρέπει να καταστραφούν.

Επιλογή:
Είμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε εκτενώς τί ορίζει η νομοθεσία και να προχωρήσουμε σε εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου των προσωπικών σας δεδομένων (risk analysis) που θέλετε να καταστρέψετε, με απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αφού ορίσουμε τον βαθμό ασφαλείας κατά DIN σας παρέχουμε τη δυνατότητα καταστροφής των δεδομένων σας, είτε στις εγκαταστάσεις σας με κινητές μονάδες τεχνολογίας cross cut, είτε στις δικές μας εγκαταστάσεις με βιομηχανικούς τεμαχιστές (shredders).

Εντολή:
Bάση της οδηγίας της αρχής προστασίας δεδομένων αρ.1/2005 η ανάθεση της καταστροφής πρέπει να γίνει εγγράφως. Σε περιπτώσεις συνεχούς συνεργασίας μπορούμε να συνάψουμε συμφωνητικό.

Αποκομιδή:
Η αποκομιδή μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας ή μπορείτε να μας τα προσκομίσετε με δικό σας μεταφορικό μέσο (πρωτόκολλο παράδοσης).

Καταστροφή:
Τα δεδομένα σας θα καταστραφούν άμεσα στην μονάδα τεμαχισμού της εταιρείας μας στο επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται.
Στο τέλος της διαδικασίας, για να μπορείτε να αποδεικνύετε την επιτυχή καταστροφή των δεδομένων σας, σας παραδίδουμε στοιχεία αναφοράς και σας εκδίδουμε το απαραίτητο πρωτόκολλο καταστροφής για την ουσιαστική συμμόρφωση σας στους νόμους και τις απαιτήσεις του ελέγχου..

Ανακύκλωση:
Τα τεμαχισμένα δεδομένα θα συμπιεστούν και θα οδηγηθούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης / πολτοποίησης.

Έλεγχος:
Σε όλα τα στάδια ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου, ώστε να τηρούμε τα πρότυπα ασφαλείας κατά ISO.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Η ασφαλής καταστροφή προσωπικών δεδομένων αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για .την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του.

Ασφαλής καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είναι ο τεμαχισμός των εγγράφων σε λωρίδες με χρήση ειδικών μηχανημάτων τεμαχισμού εγγράφων όταν αφορά σε έγγραφα ή ο θρυμματισμός και η κονιορτοποίηση όταν αφορά σε δεδομένα ηλεκτρονικής μορφής.

Μόνο μετά από αυτήν την επεξεργασία μπορούν να οδηγηθούν στην ανακύκλωση / πολτοποίηση τους.

Η ασφαλής καταστροφή των προσωπικών δεδομένων αφορά στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας, την οποία υποχρεούται να κάνει κάθε οργανισμός, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, εταιρείες ή και επαγγελματίες που διαχειρίζονται πληροφοριακό υλικό, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατ' αυτόν τον τρόπο συμμορφώνονται προς την οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων.

Για να διασφαλιστεί αυτή η συμμόρφωση πρέπει:

  • κάθε δημόσια υπηρεσία και εταιρία να ορίζει έναν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • η ασφαλής καταστροφή να αποδεικνύεται απτώς, παρέχοντας τις απαραίτητες αποδείξεις και πρωτόκολλα καταστροφής των προσωπικών δεδομένωνΣτόχος είναι να αλλοιωθούν τα στοιχεία αυτά σε τέτοιo βαθμό ώστε:

  • να αποκλειστεί η περαιτέρω μη νόμιμη και αθέμιτη επεξεργασία τους ή κάθε μορφή διάθεσης προς τρίτους
  • να είναι αδύνατον να αναγνωριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων
  • η καταστροφή να είναι μη αναστρέψιμη


Τέλος, η μη συμμόρφωση επισύρει βαριές ποινές προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Προσφέρουμε υπηρεσίες κατά DIN 66933 και είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008 για την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και κατά ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείρηση. Επίσης συμμορφωνόμαστε κατά το ISO 27001:2005, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια πληροφοριών
  2. Χρησιμοποιούμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό των πιο καταξιωμένων και εξειδικευμένων παγκοσμίως οίκων κατασκευής τεμαχιστών, όπως η VECOPLAN AG και η INTIMUS GMBH.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση επικοινωνήστε μαζί μας:

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 3, ΤΚ:12132 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Υπεύθυνος: Χρήστος Σ. Κοντονικολάκος (κιν:6947333363)
Τηλέφωνο: 210 57 70 919
FAX: 210 57 70 909
Mails: kontonikolakos@datashred.gr / sales@datashred.gr / service@datashred.gr© 2014 DataShred All Rights reserved - Developed by Web_Struction